Login

Skrzynia ze wstecznym Dniepr – z dwóch będzie jedna. Albo nie będzie…

Od Inwestora otrzymałem 2 skrzynie. Zadanie jest takie aby wykorzystując najlepsze części zbudować jedną skrzynię biegów. Skrzynia z kominem pod filtr powietrza będzie biorcą części. Skrzynia bez komina, zasadniczo wyglądająca na nieużywaną, będzie dawcą najlepszych części.

Taki był plan. Jednak ruskie brakoróbstwo szybko zweryfikowało te plany. Z resztą, to już któraś ze skrzyń ze wstecznym biegiem, przy której sprawy proste szybko się komplikują z powodu wadliwie wykonanych podzespołów.